0961152266

Roi An Phước – Tiền Giang

Liên hệ

Roi đỏ An Phước !!

n

Em chắc chẳng cần quảng cáo gì nữa vì với kết quả 200 thùng trong vòng 2 ngày là đủ để trả lời rồi.

n

Và tiếp tục em bung giá sốc #199k 1 thùng roi đỏ an phước 5kg dành cho toàn bộ khách hàng đặt tại đây tối nay nhaaaaa !!

n

Vừa ngon vừa ngọt vừa nhiều nước. Chê làm sao được hả nhà mình ơi.

n

Đơn vị tính : Kg

n

Danh mục: