0916953355

Nho đỏ Nam Phi

Liên hệ

To quả, ngọt lắm, không có tí hạt nào nên đảm bảo ăn bon miệng cực kì.

n

Có chăng thì cuống hơi se ~15% nhưng đảm bảo không ảnh hưởng tí nào đến chất lượng đâu .